Giảng Viên

.

Nguyễn Hoài Nam
Giảng viên môn sức bền vật liệu
Nội dung giới thiệu về thành viên Nội dung giới thiệu về thành viênNội dung giới thiệu về thành viênNội dung giới thiệu về thành viên chỉ hiển thị vài dòng và nút xem thêm. Nên nhập khoảng 300 từ trở lại. Nên nhập khoảng 300 từ trở lại.Nên nhập khoảng 300 từ trở lại.  Nên nhập khoảng 300 từ trở lại.Nên nhập khoảng 300 từ trở lại. Nên nhập khoảng 300 từ trở lại.Nên nhập khoảng 300 từ trở lại. Nên nhập khoảng 300 từ trở lại.Nên nhập khoảng 300 từ trở lại. Nên nhập khoảng 300 từ trở lại.Nên nhập khoảng 300 từ trở lại. Nên nhập khoảng 300 từ trở lại.Nên nhập khoảng 300 từ trở lại.
Có thể gắn link xem hồ sơ tại đây
Đang cập nhật...
TS. Bạch Vũ Hoàng Lan
Trưởng bộ môn Cơ học ứng dụng
Đang cập nhật...
Lê Văn Thông
Giảng viên môn kết cấu thép
Đang cập nhật...
TS. Trần Văn Phúc
Giảng viên môn kết cấu thép
Đang cập nhật...
TS. Đào Đình Nhân
Giảng viên môn Cơ học kết cấu
Nội dung đang cập nhật
TS. Nguyễn Văn Hiếu
Giảng viên môn kết cấu thép
Nội dung đang cập nhật ...